1
2
3
1

Profil 25×25 mm

2

Profil 40×40 mm

3

Spalte 95 mm

Gjerde Royal

Royal er tilgjengelig i høyder fra 1 til 2,4 m. Typiske bruksområder er skolegårder, industri og høytsikkerhetsprosjekter. Disse anbefales også der estetikk spiller en vesentlig rolle eller der et høyt nivå av sikkerhet må kombineres med et behagelig estetisk utseende.

Ta Kontakt / Be Om Tilbud

Click or drag a file to this area to upload.