Gjerde Royal

Royal er tilgjengelig i høyder fra 1 til 2,4 m. Typiske bruksområder er skolegårder, industri og høytsikkerhetsprosjekter. Disse anbefales også der estetikk spiller en vesentlig rolle eller der et høyt nivå av sikkerhet må kombineres med et behagelig estetisk utseende. Styrken på våre Palisade-paneler kommer fra utformingen av de horisontale skinnene og hvor panelene er justerbare mot konturene i terrenget.

Ta Kontakt / Be Om Tilbud

Click or drag a file to this area to upload.